Uutiset
27.11.2020
»

Ulosottolaitoksen pankkiyhteydet muuttuvat 1.12.2020. Muutos johtuu valtion maksuliikennepankkien vaihtumisesta.

18.11.2020
»

Ulosoton organisaatio uudistuu, kun nykyisistä 22 ulosottovirastosta ja Valtakunnanvoudinvirastosta muodostetaan 1.12.2020 alkaen uusi virasto, Ulosottolaitos. Uudistuksen jälkeen paikallisten ulosottovirastojen ja Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston aiemmin hoitamat ulosoton täytäntöönpanotehtävät siirtyvät Ulosottolaitoksen hoidettavaksi.

29.10.2020
»

Eduskunta sääti viime huhtikuussa lain, joka lisäsi joustoa ulosottomenettelyssä, mikäli velallisen väliaikainen maksuvaikeus on johtunut Covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista. Määräaikaisen lain voimassaoloa on jatkettu 30.4.2021 asti.

28.10.2020
»

Organisaatiomme uudistuu. Nykyisistä 22 ulosottovirastosta ja Valtakunnanvoudinvirastosta muodostetaan 1.12.2020 alkaen uusi virasto, Ulosottolaitos.

8.10.2020
»

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiseen lakiin, jolla madalletaan ulosottolain helpotusten soveltamisen kynnystä koronaepidemian aikana. Väliaikaisten muutosten voimassaoloa on tarkoitus jatkaa ensi vuoden huhtikuun loppuun asti.

18.9.2020
»

Koronan ensimmäisen aallon rantauduttua Suomeen maaliskuussa myös ulosoton toimintaan tuli muutoksia. Toistaiseksi tilastoissa ei ole viitteitä siitä, että koronapandemia olisi merkittävästi aiheuttanut kasvua ulosoton asiakasmäärissä.

3.9.2020
»

Ulosoton organisaatio uudistuu 1.12.2020 lukien, kun nykyisistä 22 ulosottovirastosta ja Valtakunnanvoudinvirastosta muodostuu uusi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos. Kesän aikana uuden viraston palvelukseen haettiin valtakunnalliseen perustäytäntöönpanon toimintayksikköön 180 ulosottotarkastajaa, jotka on nyt nimitetty virkoihin 1.12. lukien.

10.7.2020
»

Yksikön johtoon, palvelujohtajan virkaan on nimitetty markkinaoikeuden kansliapäällikkö, kauppatieteiden tohtori Minna Mattila.

1.7.2020
»

Ulosoton hakeminen muuttuu 1.12.2020 siten, että ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan henkilön ja julkisyhteisön on toimitettava ulosottohakemus ulosottoviranomaiselle vain sähköisesti.

29.6.2020
»

Tasavallan presidentti on nimittänyt apulaisvaltakunnanvoudin virkaan oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jarmo Kivistön 1.12.2020 lukien 30.11.2025 päättyväksi määräajaksi.

12.6.2020
»

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2020–2023.

12.6.2020
»

Perustäytäntöönpanon ulosottotarkastajien virkoihin, joita oli avoinna 180 kappaletta, tuli yhteensä 1419 hakemusta.

29.5.2020
»

Ulosottolaitos uudistuu 1.12.2020 alkaen. Nykyisistä 22 ulosottovirastosta ja keskushallintoviranomaisena toimivasta Valtakunnanvoudinvirastosta muodostetaan valtakunnallisesti toimiva virasto, Ulosottolaitos. Ulosottolaitoksessa on keskushallinto ja operatiivisia toimintayksiköitä. Rakenneuudistuksessa täytäntöönpano tullaan jakamaan perustäytäntöönpanoon, laajaan täytäntöönpanoon ja erityistäytäntöönpanoon.

8.5.2020
»

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt valtakunnanvoudin virkaan oikeustieteen kandidaatti Juhani Toukolan 1.12.2020 lukien 30.11.2025 päättyväksi määräajaksi. Toukola on toiminut valtakunnanvoutina vuodesta 2010. Tätä ennen hän toimi ulosottojohtajana vuosina 2006–2009 sekä aiemmin kihlakunnanvoudin ja johtavan kihlakunnanvoudin tehtävissä.

30.4.2020
»

Eduskunta on säätänyt lain, joka lisää joustoa ulosottomenettelyssä, mikäli velallisen väliaikainen maksuvaikeus on johtunut covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista. Laki on voimassa määräaikaisesti 31.10.2020 asti.

20.4.2020
»

Ulosoton rutiiniluonteiset asiat, niin sanottu perustäytäntöönpano, järjestetään alueellisesti kuudelle paikkakunnalle, jotka sijoittuvat Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Kuopioon ja Vaasaan. Nykyinen 64 toimipaikan verkosto säilytetään entisellään. Paikkakuntajaolla turvataan alueellinen ja kielellinen yhdenvertaisuus sekä tehokas toiminta.

16.4.2020
»

Hallitus esittää väliaikaista lakia ulosotossa olevien tilanteen helpottamiseksi koronaepidemian aikana. Esityksen tavoitteena on madaltaa ulosottokaaren helpotusten ja rajoitusten soveltamisen kynnystä.

3.4.2020
»

Oikeusministeriö valmistelee useita hallituksen esityksiä, joilla helpotetaan koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden tilannetta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tarpeettomat konkurssit vältetään ja kuluttajaluottojen korkoja kohtuullistetaan.

Julkaistu 2.11.2020