Uutiset
8.5.2020
»

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt valtakunnanvoudin virkaan oikeustieteen kandidaatti Juhani Toukolan 1.12.2020 lukien 30.11.2025 päättyväksi määräajaksi. Toukola on toiminut valtakunnanvoutina vuodesta 2010. Tätä ennen hän toimi ulosottojohtajana vuosina 2006–2009 sekä aiemmin kihlakunnanvoudin ja johtavan kihlakunnanvoudin tehtävissä.

30.4.2020
»

Eduskunta on säätänyt lain, joka lisää joustoa ulosottomenettelyssä, mikäli velallisen väliaikainen maksuvaikeus on johtunut covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista. Laki on voimassa määräaikaisesti 31.10.2020 asti.

20.4.2020
»

Ulosoton rutiiniluonteiset asiat, niin sanottu perustäytäntöönpano, järjestetään alueellisesti kuudelle paikkakunnalle, jotka sijoittuvat Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Kuopioon ja Vaasaan. Nykyinen 64 toimipaikan verkosto säilytetään entisellään. Paikkakuntajaolla turvataan alueellinen ja kielellinen yhdenvertaisuus sekä tehokas toiminta.

16.4.2020
»

Hallitus esittää väliaikaista lakia ulosotossa olevien tilanteen helpottamiseksi koronaepidemian aikana. Esityksen tavoitteena on madaltaa ulosottokaaren helpotusten ja rajoitusten soveltamisen kynnystä.

3.4.2020
»

Oikeusministeriö valmistelee useita hallituksen esityksiä, joilla helpotetaan koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden tilannetta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tarpeettomat konkurssit vältetään ja kuluttajaluottojen korkoja kohtuullistetaan.

24.3.2020
»

Yhteiskunta on nopeasti ja yllättäen joutunut poikkeustilaan, jossa monet tehtävät joudutaan arvioimaan uudelleen. Toimintoja suljetaan, lykätään ja muutetaan etäkäyttöisiksi. Liikkumista ja tapaamisia rajoitetaan. Koronaviruspandemian huippua pyritään tasaamaan niin, että terveydenhuolto selviäisi tehtävistään. Tehostetun hoidon kapasiteetti on rajallinen.

20.3.2020
»

Ulosottovirastojen sivutoimipaikat suljetaan toistaiseksi koronavirusepidemian vuoksi ja asiakaspalvelua saa sivutoimipaikoista vain ajanvarauksella.

17.3.2020
»

Koronaviruspandemia voi aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia monen henkilö- ja yritysvelallisen taloudelliseen tilanteeseen. Ulosottolaitos on saanut aihetta koskevia kyselyjä.

13.3.2020
»

Ulosoton sähköisessä asiointipalvelussa voi hoitaa jo useimmat ulosottoasiat. Ulosottoasioiden hoitaminen edellyttää enää vain harvoin asiointia paikan päällä ulosottovirastossa.

11.3.2020
»

Ulosottovelallisten määrä kääntyi viime vuonna laskuun ensimmäisen kerran sitten vuoden 2014. Vuonna 2019 ulosoton asiakkaina oli noin 562 000 velallista, joista luonnollisia henkilöitä oli 507 000 ja oikeushenkilöitä 55 000. Ulosottovelallisten lukumäärä laski vuodesta 2018 2,6 prosenttia.

10.3.2020
»

Valtakunnanvoudinvirasto on ohjeistanut ulosottovirastoja koronaviruksen varalta.

2.3.2020
»

Oikeusministeriö esittää, että ulosoton perustäytäntöönpano järjestetään alueellisesti kuudelle paikkakunnalle. Nykyinen toimipaikkaverkosto säilytetään entisellään. Oikeusministeriö on tänään lähettänyt toimipaikkoja koskevan asetusehdotuksen lausunnolle.

7.2.2020
»

Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret asiaerät ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten tasaisina erinä helmi- ja maaliskuun 2020 aikana.

31.1.2020
»

Ulosoton verkkosivuilla olevaa tietoa pidetään luotettavana ja hyödyllisenä. Tämä käy ilmi viime lokakuussa tehdyn käyttäjäkyselyn perusteella. Sisällön ymmärrettävyydessä, kiinnostavuudessa ja tiedon riittävyydessä oli vastaajien mukaan jonkin verran parannettavaa.

27.12.2019
»

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan säännös velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä. Ensimmäiset velat vanhentuvat tällä perusteella lopullisesti 1.1.2020.

23.12.2019
»

Vuoden 2019 veronpalautuksiin kohdistettiin yhteensä noin 157 000 ulosmittausta. Niiden kertymä on yli 74,8 miljoonaa euroa.

18.12.2019
»

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa opetetaan täytäntöönpano-oikeutta. Valtakunnanvoudinvirasto tekee opetusyhteistyötä yliopiston kanssa. Lue aiheesta lisää Oikeus.fi -sivujen Arkea ja ajatuksia -palstalta .

13.12.2019
»

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2020 alusta.

28.11.2019
»

Postin työtaistelu on ilmoitettu päättyneeksi 27.11.2019. Maanantaina 11.11.2019 alkaneen lakon aikana ulosottovelallisille toimitettavien maksukehotusten ja lähinnä hakijoille toimitettavien laskujen lähettämistä lykättiin.

Julkaistu 31.1.2020