Yhteystiedot

Henkilökohtainen sähköposti etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi

Turun päätoimipaikka


Valtakunnanvouti Juhani Toukola
029 56 65151, 050 585 0511
viraston päällikkö

Hallintoyksikkö

Johdon sihteeri Sari Soini
029 56 65162, 050 433 4577
Johdon sihteerin tehtävät, toimistotyön organisointi

Tiedottaja Virpi Kaukavuori
029 56 65161, 050 443 2128
Viestintä

Ylitarkastaja Teemu Turpeinen
Ulosottolaitoksen tilastointi ja raportointi
050 341 7021

Talouspäällikkö Tarja Koivisto
029 56 65168, 050 331 1460

Taloussuunnittelija Satu Lohilahti
029 56 65188, 050 380 0418

Hallintovouti Taneli Heikkilä
029 56 65154, 050 380 0209
Henkilöstöhallinto, tulosohjaus, toimitilat

Suunnittelija Kirsi Vaajasaari
029 56 65157, 050 380 0522
Asiakirjahallinnon kehittäminen

Osastosihteeri Kirsi Suomela
029 56 65163, 050 380 0161
Taloushallintoasiat, arkisto, neuvonta

Osastosihteeri Laura Cannavo
029 56 65164, 050 407 1557
Sihteerin tehtävät

Virastomestari Sirpa Soininen
029 56 65165, 050 576 4588
Kiinteistöasiat, postitus, kirjausasiat, muut toimistotyöt

Oikeudellinen yksikkö

Johtava hallintovouti Jorma Niinivirta
029 56 65153, 050 408 4930
Oikeudellisen yksikön esimies

Hallintovouti Niklas Tjurin
029 56 65156, 050 406 4929
Oikeudelliset asiat: ulosoton puhelinneuvonta, kantelut, vahingonkorvaukset, valtion edustaminen oikeudenkäynneissä

Hallintovouti Henna Träskelin
029 5665167, 050 434 2080
Oikeudelliset asiat: ulosoton puhelinneuvonta, kantelut, vahingonkorvaukset, valtion edustaminen oikeudenkäynneissä

Ylitarkastaja Juha Myllymäki
029 56 65186, 050 438 9736
Oikeudelliset asiat: ulosoton puhelinneuvonta, kantelut, vahingonkorvaukset, valtion edustaminen oikeudenkäynneissä

Kehittämis- ja ohjausyksikkö

Hallintovouti Susanna Kortesniemi
029 56 65149, 050 520 9290
Ulosoton ohjaus ja kehittäminen: ulosoton laatu- ja kehittämishankkeet, sidosryhmäyhteistyö, tietojärjestelmäasiat, kansainvälinen yhteistyö

Ylitarkastaja Leena Kopio
029 56 65183, 050 339 1630
Ulosoton ohjaus ja kehittäminen: koulutus, sidosryhmäyhteistyö, ulosoton laatu- ja kehittämishankkeet


Helsingin toimipaikka


Valtakunnanvouti Juhani Toukola
050 585 0511
Viraston päällikkö

Hallintoyksikkö

Johtava hallintovouti Elina Arpiainen
029 56 65182, 050 304 4280
Hallintoyksikön esimies

Projektisihteeri Sanna Nykvist
029 56 65197, 050 3091054
sihteerin tehtävät

Kehittämis- ja ohjausyksikkö

Johtava hallintovouti Veikko Minkkinen
029 56 65184, 050 461 8070
Kehittämis- ja ohjausyksikön esimies

Ylitarkastaja Jouni Laukkanen
029 56 65185, 050 380 0377
Ulosoton ohjaus ja kehittäminen: tarkastustoimi, sisäinen tarkastus, ulosoton maksuliikkeen ja kirjanpidon ohjaus sekä tulosohjaus

Ylitarkastaja Seppo Laakso
029 56 65166, 050 517 5717
Ulosoton ohjaus ja kehittäminen: sidosryhmäyhteistyö, ulosoton laatu- ja kehittämishankkeet, kansainvälinen yhteistyö

Ylitarkastaja Mikko Kummu
050 388 8880
Ulosoton ohjaus ja kehittäminen: tarkastustoimi ja tulosohjaus

Erikoissuunnittelija Kirsi Koskenkorva
029 56 24561, 050 520 9214
Ulosoton tietojärjestelmien kehittäminen
(sijoituspaikka Hämeenlinna, Oikeusrekisterikeskus)


URA-hanketoimisto (ulosoton rakenneuudistushanke)
Helsingin toimipaikka

Hankejohtaja Pirjo Saksa
029 56 65193, 050 303 5366
URA-hankkeen yleinen johto

Projektisihteeri Sanna Nykvist
029 56 65197, 050 3091054
sihteerin tehtävät

Kehityspäällikkö Mari Männistö
029 56 65191, 050 303 5920
Lainsäädäntö ja ICT

Kehityspäällikkö Jarmo Kivistö
029 56 65192, 050 433 5556
Organisaatio ja ulosottomenettely

Projektipäällikkö Eija Sookari
029 56 65194, 046 922 9702
HR-projektin vetäminen

HR-asiantuntija Henna Polvinen
029 56 65199, 050 340 5275
HR-projektin avustaminen
029 56 65199

Erikoissuunnittelija Jani Pesonen
029 56 65190, 050 4688782
Projektityö

Erikoissuunnittelija Ira Vanhakartano
029 566 5148, 050 505 4524
Organisaatio ja ulosottomenettely

Sovellusasiantuntija Hanna Lammi
029 56 65155, 050 432 7829

Hankepäällikkö Juho Jokinen
Oikeusrekisterikeskus / URA-hanke
050 308 2388
etunimi.sukunimi(at)om.fi

Hankearkkitehti Ilkka Kautto
050 5224 078
Ulosoton tietojärjestelmien arkkitehtuuri
(sijoituspaikka Hämeenlinna, Oikeusrekisterikeskus)


 
Julkaistu 15.12.2017