Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset 2016
joulukuu
12.12.2016
»

Vuoden 2016 veronpalautuksista tehtiin ulosottovirastoissa yhteensä noin 152 000 ulosmittausta. Niiden kertymä on lähes 56 miljoonaa euroa.

9.12.2016
»

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee pienennys vuoden 2017 alusta. Tämä 0,86 prosentin tarkistus perustuu lakiin kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista, joka tulee voimaan 1.1.2017.

marraskuu
25.11.2016
»

Oikeusministeriön asetukset vuoden 2017 ulosoton suojaosuuksista ja velallisen elinkustannusten osuudesta velkajärjestelyssä voidaan antaa vasta sitten, kun laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkastuksista on tasavallan presidentin vahvistama. Tämän takia oikeusministeriön asetusten antaminen siirtyy joulukuulle.

elokuu
19.8.2016
»

Vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana ulosottoon tuli vireille lähes 1,3 miljoonaa asiaa. Määrä on kasvanut 5,5 prosentilla vuodentakaiseen verrattuna.

kesäkuu
29.6.2016
»

Ulo³so³ton ha³ki³joi³ta pyy³de³tään lä³het³tä³mään suu³ret asiae³rät ulo³sot³toon ve³ron³pa³lau³tus³ten ulos³mit³taus³ta var³ten ta³sai³si³na eri³nä elo- ja syys³kuus³sa.

toukokuu
13.5.2016
»

Kesäkuun alussa tulee voimaan laki, joka antaa ulosottomiehelle mahdollisuuden lähettää ulosoton kirjeitä asiakkaalle tavanomaisen kirjepostilähetyksen sijaan sähköisesti Kansalaisen asiointitilille. Samassa yhteydessä tulee ulosottolainsäädäntöön joukko muitakin muutoksia.

huhtikuu
28.4.2016
»

Ulosoton sähköistä asiointia lisätään mahdollistamalla asiakirjojen toimittaminen kansalaisille ja yrityksille sähköisesti nykyisen postitoimituksen sijasta. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa ulosottomenettelyä asianosaisen oikeusturvaa vaarantamatta. Ulosottomenettelyn uudistus tulee voimaan 1. kesäkuuta 2016.

maaliskuu
9.3.2016
»

Ulosottolaitoksen vuositilasto, Ulosotto Suomessa 2015, on julkaistu. Vuositilasto löytyy Valtakunnanvoudinviraston internet-sivuilta kohdasta julkaisut.

helmikuu
29.2.2016
»

Ulosottolaitoksessa on meneillään valtava muutoshanke. Nykyisistä 22 maakunnallisesta ulosottovirastosta ollaan luopumassa vuoden 2018 loppuun mennessä. Tilalle tulee yksi valtakunnallinen ulosottovirasto, johon sisällytetään myös ulosoton hallinto, kuusi vuotta sitten Turkuun perustettu Valtakunnanvoudinvirasto. Lue lisää Oikeus.fi -sivujen Arkea ja ajatuksia -palstalta.

18.2.2016
»

Ulosotossa oli vuonna 2015 yli 540 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 485 000 ja oikeushenkilöitä noin 55 000. Eri velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2014 noin prosentilla. Uusia velallisia, joilla ei ole ollut asioita ulosotossa edeltävän vuoden aikana, oli viime vuonna yhteensä 164 000. Uusien velallisten määrä kasvoi edellisvuodesta hieman yli kaksi prosenttia.

tammikuu
14.1.2016
»

Diplomi-insinööri Pirjo Saksa on nimitetty ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen (URA) hankejohtajaksi 1. helmikuuta 2016 lukien. Tehtävä on määräaikainen.

Julkaistu 28.1.2016